✓ Hurtig levering til hele verden | ✓ Fair forsendelsespriser | ✓ Følg din pakke med Track & Trace | ✓ Shop mere end 3.000 produkter

Vilkår & Handelsbetingelser

Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle ordrer og leveringsaftaler indgået med NORDIC EXPAT SHOP. Læs venligst disse generelle vilkår og betingelser omhyggeligt, inden du bestiller noget fra NORDIC EXPAT SHOP! Visse produkter kræver en bestemt alder ved lov, derfor ved kundens accept af NORDIC EXPAT SHOP's vilkår og betingelser, anerkender kunden disse krav og accepterer at være sandfærdig.

Bemærk, at der kan være begrænsninger for visse lande, der gør det umuligt at indføre alkohol, medicin og nogle fødevarer. Vi henviser til kundens eget ansvar for at undersøge, om disse produkter kan importeres før bestilling. NORDIC EXPAT SHOP har intet juridisk ansvar, hvis vilkår og betingelser ikke bliver opretholdt.

Artikel 1 Definitioner

 1. Nordicexpatshop.com er en webshop af NORDIC EXPAT SHOP, Silkeborg.
 2. NORDIC EXPAT SHOP, såvel som alle dets datterselskaber, i det omfang de indgår leveringsaftaler under anvendelsen af disse almindelige betingelser, herunder under alle omstændigheder, men ikke begrænset til: 

  NORDIC EXPAT SHOP
  Frederiksberggade 55
  8600 Silkeborg
  Danmark
  CVR nummer: 43004751   
                                                                                 
 3. Kunde: en person eller juridisk enhed, der indgår en leveringsaftale med NORDIC EXPAT SHOP.
 4. Leveringsaftale: en aftale om levering af et eller flere produkter fra NORDIC EXPAT SHOP.
 5. Produkt: en fysisk vare, der udgør genstanden for leveringsaftalen.

Artikel 2 Anvendelsesområde

 1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle tilbud, ordrer og leveringsaftaler mellem kunden og NORDIC EXPAT SHOP, i det omfang der ikke er nogen udtrykkelig og skriftlig afvigelse fra disse generelle vilkår og betingelser fra begge parter.
 2. Ved at indgå en leveringsaftale erklærer kunden, at han eller hun har læst og forstået vilkår og betingelser for NORDIC EXPAT SHOP. De generelle vilkår og betingelser er frit tilgængelige for alle, der besøger NORDIC EXPAT SHOPs websted. En skriftlig kopi af disse generelle vilkår og betingelser kan blive sendt til kunden efter anmodning.
 3. Fra indholdet af disse generelle vilkår og betingelser kan kun afviges ved hjælp af en skriftlig aftale mellem NORDIC EXPAT SHOP og kunden. I et sådant tilfælde vil bestemmelserne i disse generelle vilkår og betingelser - som ikke er blevet ændret - forblive i kraft.
 4. NORDIC EXPAT SHOP forbeholder sig altid retten til at ændre disse generelle betingelser og indhold på webstedet. Nødvendige ændringer vil blive annonceret på hjemmesiden til NORDIC EXPAT SHOP. Fra og med datoen for ikrafttrædelsen vil de ændrede generelle vilkår og betingelser være gældende for alle eksisterende og fremtidige leveringsaftaler, også når de er indgået før ændringen af de generelle vilkår og betingelser.
 5. I tilfælde af, at en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser er i strid med den imperativ lovgivning, erstattes den pågældende bestemmelse med en bestemmelse, der kan antages af loven, og holdes så tæt som muligt på betydningen af den ophævede bestemmelse.

Artikel 3 Tilbud og leveringsaftaler

 1. Alle tilbud er fri for egagement og udføres skriftligt, så længe lager haves. En dato føjes til ethvert tilbud, og derfor kan alle tilbud bestemmes efter dato. Når et produkt uventet ikke er tilgængeligt, tilføjes et tilsvarende alternativt produkt, som kunden allerede har bestilt, til ordren. Kunden bliver ikke informeret, når et produkt ikke er tilgængeligt.
 2. NORDIC EXPAT SHOP er kun bundet til tilbud og leveringsaftaler, hvis de accepteres af Kunden - helst skriftligt - inden for tredive (30) dage.
 3. NORDIC EXPAT SHOP kan ej fastholdes til sine tilbud og leveringsaftaler, hvis kunden i al retfærdighed og grund samt i social og populær mening burde have forstået, at tilbuds- eller leveringsaftalen eller en del af aftalen indeholder åbenbare fejl eller mangler .
 4. Når accept afviger fra tilbuddet, inkluderet i leveringsaftalen på mindre områder, er NORDIC EXPAT SHOP ikke bundet til disse. Leveringsaftalen vil blive bekræftet uden hensyntagen til den afvigende accept, medmindre NORDIC EXPAT SHOP har besluttet andet.
 5. Et sammensat tilbud pålægger ikke NORDIC EXPAT SHOP at levere en del af de produkter, der er inkluderet i tilbudet eller leveringsaftalen til en tilsvarende del af den angivne pris.

Artikel 4 Tredje part

 1. NORDIC EXPAT SHOP kan ansætte en eller flere tredjeparter til udførelsen af leveringsaftalen. I tilfælde af, at tredjepart pålægger yderligere betingelser, vil dette blive nævnt eksplicit før indgåelse af leveringsaftalen.
 2. Alle rettigheder og krav, der overdrages til NORDIC EXPAT SHOP, som et resultat af en leveringsaftale, overdrages også til tredjeparter ansat af NORDIC EXPAT SHOP.
 3. Med forbehold af bestemmelsen i stk. 2, finder de generelle vilkår og betingelser kun anvendelse på forholdet mellem NORDIC EXPAT SHOP og kunden, og tredjepart, der ikke er inkluderet i leveringsaftalen, kan ikke udlede nogen rettigheder.

Artikel 5 Bekræftelse

 1. NORDIC EXPAT SHOP bekræfter en ordre inden for tre (3) arbejdsdage efter modtagelse af den, medmindre NORDIC EXPAT SHOP ikke med rimelighed kan forventes at overholde leveringsaftalen med kunden.
 2. Så snart NORDIC EXPAT SHOP har bekræftet betalingen af ordren, vil ordren blive accepteret og udført af NORDIC EXPAT SHOP inden for tre (3) arbejdsdage. Hvis et produkt skulle være (midlertidigt) utilgængeligt, erstattes produktet med et lignende produkt, som kunden allerede har bestilt. Kunden bliver ikke informeret, når et produkt ikke er tilgængeligt. NORDIC EXPAT SHOP forbeholder sig retten til ikke at acceptere placerede ordrer og som en konsekvens - af hvilken som helst grund - til ikke at bekræfte ordren. Mulige årsager til ikke at acceptere en ordre inkluderer, men er ikke begrænset til: problemer med produktbeholdningen, problemer med levering af en ordre eller problemer med at udfylde en ordre. Men også andre problemer kan være en grund til ikke at acceptere ordrer.
 3. Manglende bevis for det modsatte tjener administrationen af NORDIC EXPAT SHOP som bevis på den ordre, som kunden har foretaget, og de tilsvarende betalinger med NORDIC EXPAT SHOP, såvel som de leveringer, der udføres af NORDIC EXPAT SHOP. NORDIC EXPAT SHOP anerkender, at elektronisk kommunikation kan fungere som bevis. Ved at acceptere disse generelle vilkår og betingelser, anerkender kunden også dette.

Artikel 6 Priser

 1. Alle priser, der er nævnt på hjemmesiden til NORDIC EXPAT SHOP er i DKK, EUR, og USD inklusive den danske momssats og andre skatter og afgifter, ekskl. Forsendelsesomkostninger, importskatter og andre landespecifikke afgifter, medmindre andet er anført eller aftalt skriftligt. Derudover tilbagebetales betalt moms ikke. 
 2. Kunder fra ikke-EU-lande kan bestille hos NORDIC EXPAT SHOP uden moms. Betaling af landspecifikke skatter er kundens eget ansvar og er ikke en del af NORDIC EXPAT SHOP' forpligtelser. Eventuel told, der måtte opstå, skal betales af kunden.
 3. Ethvert produkt, der er anført på hjemmesiden til NORDIC EXPAT SHOP, er underlagt den danske momssats undtagen for lande uden for Den Europæiske Union.
 4. Det samlede beløb, der er nævnt på fakturaen, er endeligt og inkluderer priserne på de bestilte produkter, behandlingen af produkterne, emballagematerialet og forsendelsesomkostningerne.
 5. NORDIC EXPAT SHOP forbeholder sig udtrykkeligt retten til at ændre priserne på de tilbudte produkter og korrigere mulige fejl, især når dette kræves i henhold til lovbestemmelser. Hvis dette ville være til skade for kunden, vil kunden blive informeret via e-mail, og kunden forbeholder sig retten til at annullere ordren inden for de følgende tre (3) arbejdsdage. NORDIC EXPAT SHOP kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller skrivefejl i dets priser eller generelle vilkår og betingelser.

Artikel 7 Levering

 1. NORDIC EXPAT SHOP pakker produkterne inden tre (3) arbejdsdage efter at have accepteret ordren og overleverer dem derefter til fragt udbyderne PostNord (DPD), DHL eller FedEx, som dernæst vil levere pakken med de bestilte produkter til den angivne adresse af kunden på webstedet. Alle leveringsbetingelser for PostNord (DPD), DHL eller FedEx gælder leveringsaftalen, mens leveringstiden først starter fra det øjeblik, produkterne er blevet overdraget til PostNord (DPD), DHL eller FedEx.
 2. Hvis NORDIC EXPAT SHOP til udførelsen af ​​en leveringsaftale har brug for flere oplysninger fra kunden, vil leveringstiden først starte, før kunden har givet NORDIC EXPAT SHOP de nødvendige oplysninger.
 3. NORDIC EXPAT SHOP er ikke ansvarlig for nogen unøjagtigheder eller uklarheder i kundens ordrer, og ej for fejlagtige indskrevne informationer eller kommunikation til NORDIC EXPAT SHOP, medmindre der er tale om fejl eller grov uagtsomhed fra  ​​NORDIC EXPAT SHOP.
 4. Forsendelsestiden, som angivet på hjemmesiden til NORDIC EXPAT SHOP, er kun en indikation, ikke en garanti. Pakker kan blive uventet forsinket af for eksempel forsendelsestjenesterne PostNord (DPD), DHL eller FedEx. NORDIC EXPAT SHOP har ikke kontrol over disse forsinkelser og kan ikke holdes ansvarlig. Eventuelle forsinkelser, der forårsages af tolden i bestemmelseslandet, er også ved kundens egen risici.
 5. NORDIC EXPAT SHOP har ingen kontrol over udenlandske forsendelsestjenester, og kan heller ikke påvirke internationale forsendelser. NORDIC EXPAT SHOP har muligheden for at anmode PostNord (DPD), DHL eller FedEx om at foretage en undersøgelse af status eller placering af en pakke. Denne undersøgelse kan vare op til tre (3) måneder. NORDIC EXPAT SHOP refunderer ordren fuldt ud, afhængigt af resultatet af undersøgelsen.
 6. For forsendelser uden for Den Europæiske Union er kunden ansvarlig for eventuelle importskatter og brugerdefinerede regler og afgifter for sit pågældende land. NORDIC EXPAT SHOP kan ikke holdes ansvarlig for konfiskering af produkterne som følge af love og regler i bestemmelseslandet. Kunden er ansvarlig for at kontakte hans eller hendes lokale skattekontor på forhånd for at blive informeret om, hvilke love og regler der er gældende. NORDIC EXPAT SHOP har ingen indflydelse på dette og kan ikke holdes ansvarlig. På samme vis påhviler det modtageren ansvaret for at forsørge fremlæggelsen af påkrævet dokumentation, såfremt sådan dokumentation anmodes om af modtageren i forbindelse med en toldmæssig kontrol. 
 7. Når en pakke afvises ved grænsen og derfor returneres, refunderer NORDIC EXPAT SHOP kun salgsværdien af ​​produkterne, efter at den har modtaget produkterne i korrekt tilstand. NORDIC EXPAT SHOP kan ikke holdes ansvarlig, hvis en pakke går tabt under en returforsendelse som følge af fragttjenestens svigt.
 8. Hvis du modtager en pakke, der har synlige tegn på skade, er det vigtigt, at du modtager pakken med forbehold. Du kan åbne pakken, mens kurer personalet er til stede for at gøre dem opmærksomme på situationen. Hvis indholdet er blevet beskadiget, skal der laves en erstatningssag med den pågældende kurer (typisk PostNord (DPD), DHL eller FedEx). Kurerens kundeservice kan hjælpe dig med at starte erstatningssagen ved at give dig instruktioner, om hvad du skal gøre. Hvis skaden ikke er synlig ved accepten af pakken, kan du stadig anlægge en erstatningssag. Sørg dog for, at du kontakter kureren så hurtigt som muligt, da de muligvis efter et par dage ikke længere yder refunderering. For PostNord er denne periode 7 dage, men kontakt den pågældende kurer-service for at få de gældende regler. Under alle omstændigheder er det klart fordelagtigt at starte erstatningssagen straks skaden opdages. De har brug for bevis for at lave en erstatningssag, så tag fotos af pakken (indvendigt og udvendigt) og tag fotos af de beskadigede produkter. Jo flere desto bedre er det at bevise din sag. Vi hjælper dig med at lave en erstatningssag, så skriv til os så hurtigt som muligt.
 9. Kunden er forpligtet til at acceptere de bestilte produkter det øjeblik, de er tilgængelige eller præsenteres for ham eller hende.
 10. NORDIC EXPAT SHOP kan ikke holdes ansvarlig for produkter som er omkommet eller hvor udløbsdatoen er udløbet for nogen af ​​dets produkter, hvis kunden ikke var i stand til at afhente eller acceptere produkterne rettidigt. Returnering af udløbne produkter til NORDIC EXPAT SHOP debiteres kunden, hvis returforsendelsen skyldes ufuldstændige eller forkerte forsendelsesoplysninger leveret af kunden.
 11. Hvis kunden nægter at acceptere produkterne eller ikke leverer korrekte instruktioner eller den korrekte adresse, vil de bestilte produkter blive opbevaret på kundens risiko. Eventuelle yderligere omkostninger til en anden forsendelse eller til opbevaring af disse produkter debiteres kunden.
 12. I tilfælde af, at en pakke går tabt, kan en undersøgelse startes af NORDIC EXPAT SHOP i sammenhold med fragttjenesterne PostNord (DPD), DHL eller FedEx. Hvis denne undersøgelse viser, at pakken er gået tabt, er kunden berettiget til fuld refusion. I tilfælde af forsinkelse har kunden ikke ret til refusion.
 13. NORDIC EXPAT SHOP forbeholder sig retten til at ekskludere produkter og lande på ethvert tidspunkt og uden at give nogen grund.
 14. Eventuelle behandlingsomkostninger debiteres kunden.
 15. Kun ved eksplicit anmodning fra kunden sender NORDIC EXPAT SHOP en separat faktura til en adresse, der er angivet af kunden.
 16. Eventuelle pakker, der nægtes adgang fra et lands statslige institutioner som f.eks. Told-, sundheds-, fødevare- og narkotikagenturs osv., Vil ikke blive returneret til NORDIC EXPAT SHOP. Pakker, der nægtes adgang af en eller anden grund, vil blive destrueret. Det er kundens eget ansvar at forhøre sig med deres lokale told- eller skattekontor om mulighederne for, hvilket produkter der kan importeres, og hvilke som ikke er mulige at indføre, før du bestiller hos NORDIC EXPAT SHOP. 
 17. Vær opmærksom på, at NORDIC EXPAT SHOP bevarer muligheden for at opdele en ordre i flere pakker, hvis det er en fordel med hensyn til volumenmetrisk vægt.
 18. Produkter kan have en forsendelsesvægt med angivelse af den volumetriske vægt - vist som sådan; Forsendelsesvægt: 1,2 kg (Volumetrisk vægt). Betydning af forsendelsesvægten kan være højere end produktets faktiske vægt i overensstemmelse med produkternes volumenvægt. 

Artikel 8 Retur forsendelser

 1. Hvis kunden - uanset hvilken grund - ikke ønsker at købe et produkt, bevarer kunden inden for en frist på to (2) dage ret til at annullere leveringsaftalen uden at give nogen grund. Dette skal formidles skriftligt til NORDIC EXPAT SHOP.
 2. Annullering er kun muligt, hvis produktet er uskadet, ubrugt og stadig er i sin originale emballage. For at annullere aftalen skal det pågældende produkt sendes tilbage inden for femten (15) dage efter levering. Forsendelsesomkostningerne ved returnering af produktet betales af kunden. 
 3. Det fakturerede beløb refunderes - hvis det allerede er betalt af kunden - af NORDIC EXPAT SHOP inden tredive (30) dage efter modtagelse af annulleringserklæringen, og kun hvis produktet returneres korrekt. Refusion sker til den samme bankkonto, som kunden har brugt til betaling af produktet.
 4. Bestemmelserne i denne artikel gælder ikke for produkter, der ikke er berettiget til refusion, såsom produkter eller tjenester, der er letfordærvelige eller tidsbegrænsede.
 5. Forsendelsesomkostninger ved returnering af en forsendelse betales af kunden. Uanset omstændigheder, er returforsendelsesomkostningerne kundens ansvar. Kunden selv skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med varens returforsendelse og eventuelle andre udgifter forbundet med returnering. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering. Er returforsendelsen på NORDIC EXPAT SHOP konto, vil returforsendelsesomkostnings beløbet blive fratrukket værdien af returnerede produkter. Er værdien af forsendelsesomkostningerne højere end værdien af produkterne, tilbydes der ingen refundering.   

Artikel 9 Beholdning af ejerskab (overførsel af risiko)

 1. Ejerskabet af et produkt overføres kun, når kunden har opfyldt alle bestemmelser inkluderet i leveringsaftalen indgået med NORDIC EXPAT SHOP.
 2. Uden at dette berører bestemmelsen i stk. 1, overføres risikoen for et produkt kun til kunden på leveringstidspunktet.
 3. Risikoen for tab eller skade på et produkt, som er genstand for leveringsaftalen, overføres kun til kunden på tidspunktet for lovlig og faktisk levering til kunden, og produktet placeres i kundens pleje eller en tredjedel part angivet af kunden.

Artikel 10 Garantier

 1. NORDIC EXPAT SHOP giver ingen garantier. Dog vil NORDIC EXPAT SHOP, hvis kunden med rimelighed kan bevise (dvs. ved hjælp af fotografisk materiale), at produktet ikke lever op til forventningerne i leveringsaftalen, afhængigt af om det er muligt og anvendeligt, tilbagebetale det fakturerede beløb for det pågældende produkt (hvis og i det omfang det er betalt af kunden).
 2. NORDIC EXPAT SHOP garanterer, at de leverede produkter ikke er omkommet ved levering og har en udløbsdato på mindst to (2) uger, der starter på leveringsdagen. NORDIC EXPAT SHOP vil gøre alt for at sikre, at de bestilte produkter behandles så hurtigt som muligt for at sikre, at produkterne lever op til beskrivelsen på webstedet på bestillingstidspunktet. Det er muligt, at produkterne ikke 100% fysisk ligner de billeder, der vises på webstedet.
 3. Ovenstående garanti er gyldig i den konventionelle udløbsperiode for de pågældende produkter, eller når produkterne har en "bedst før" -dato, hvis relevant.
 4. Ingen garanti gælder for produkter, der er blevet ubrugelige på grund af klart skadelig eller forkert brug, eller når kunden eller en tredjepart har ændret eller forsøgt at ændre produktet uden at informere NORDIC EXPAT SHOP eller uden skriftlig bekræftelse, eller når produkterne er blevet brugt til utilsigtet.
 5. NORDIC EXPAT SHOP er ikke ansvarlig for at kommunikere eventuelle tilbagekaldelseshandlinger fra producenterne, men vil ikke desto mindre gøre alt for at informere kunden - hvis det er muligt - så hurtigt som muligt via e-mail om sådanne oplysninger.
 6. NORDIC EXPAT SHOP opdaterer regelmæssigt produktbilleder og produkt information, men produkter kan afvige fra det viste billede og information og er muligvis ikke en nøjagtig gengivelse af produktet. Det faktiske produkt kan variere fra det viste billede, og de viste produktbilleder kan repræsentere produktsortimentet eller kun være til illustrationsformål og er muligvis ikke en nøjagtig gengivelse af produktet.

Artikel 11 Modtagelser

 1. Kunden skal verificere, om forsendelsen er fuldstændig og korrekt, så snart de bestilte produkter er leveret, eller i det mindste inden for rimelig tid. Kunden skal verificere, om kvaliteten såvel som mængden af de leverede produkter svarer til leveringsaftalen eller i det mindste opfylder de krav, der gælder i den almindelige handel.
 2. Eventuelle synlige afvigelser og / eller mangler skal meddeles inden for to (2) dage via e-mail til NORDIC EXPAT SHOP (e-mail). Enhver kommunikation skal indeholde ordrenummer.
 3. Enhver ikke-synlig mangel skal meddeles NORDIC EXPAT SHOP senest fem (5) dage efter opdagelsen, dog inden for garantiperioden (eller inden den konventionelle udløbsdato) under behørig hensyntagen til bestemmelsen i det foregående afsnit af denne artikel. Efter udløbet garantiperiode forbeholder NORDIC EXPAT SHOP retten til at fakturere eventuelle omkostninger til udskiftning - inklusive administrations- og forsendelsesomkostninger - til kunden.
 4. Hvis kunden - i henhold til ovennævnte bestemmelser - indgav en klage rettidig, forbliver kunden forpligtet til at opfylde sine betalingsforpligtelser for de bestilte produkter. Når kunden ønsker at returnere de bestilte produkter, skal kunden først kontakte NORDIC EXPAT SHOP. Produkterne skal returneres på kundens egen bekostning, og kun hvis NORDIC EXPAT SHOP har givet skriftligt samtykke.

Artikel 12 Klager

 1. Hvis de bestilte produkter ikke lever op til kundens forventninger som følge af en mangel, skader eller en forkert forsendelse, skal kunden underrette NORDIC EXPAT SHOP inden for to (2) dage efter levering af de bestilte produkter. Hvis ikke NORDIC EXPAT SHOP har modtaget en klage fra kunden inden for den nævnte periode, vil enhver forsendelse blive betragtet som udført i overensstemmelse med den afgivne ordre.

Artikel 13 Betaling

 1. Betalinger kan ske gennem iDeal, Visa, Apple Pay, Mastercard, American Express, PayPal eller via bankoverførsler. Behandling og forsendelse af de bestilte produkter vil ske, når kunden har betalt det samlede beløb på fakturaen.
 2. Når kunden vælger en bankoverførsel, vil de bestilte produkter blive reserveret i otte (8) dage. Når NORDIC EXPAT SHOP har modtaget det fulde beløb fra fakturaen på bankkontoen, bliver de bestilte produkter sendt til kunden så hurtigt som muligt. Leveringsaftalens lovlighed udløber, hvis der ikke modtages nogen betaling inden for den fastsatte periode.

Artikel 14 Copyrights (Ophavsret)

 1. NORDIC EXPAT SHOP bevarer alle rettigheder og forpligtelser, der følger af de gældende copyright-love.
 2. NORDIC EXPAT SHOP er ejer og licensindehaver af alle ophavsret, datafiler, applikationer, mærkenavne og andre intellektuelle egenskaber, der er en del af dette websted. Som et resultat er struktur, layout og design eksklusiv ejendom af NORDIC EXPAT SHOP.
 3. Kunden må ikke kopiere, downloade og / eller offentliggøre navn, indhold og / eller layout på NORDIC EXPAT SHOP på nogen måde, medmindre med forudgående samtykke fra NORDIC EXPAT SHOP selv.

Artikel 15 Ansvarsfraskrivelse

 1. Kunden vil beskytte NORDIC EXPAT SHOP mod krav fra tredjepart i relation til rettighederne til intellektuel ejendom vedrørende de leverede materialer og / eller information, der vil blive brugt under udførelsen af leveringsaftalen.
 2. Hvis kunden leverer NORDIC EXPAT SHOP med databære (såsom links, usb'er og lign.), elektroniske filer og / eller software, skal kunden garantere, at databærerne, elektroniske filer og software er fri for virus og mangler.

Artikel 16 Forpligtelse

 1. Når et produkt, der leveres af NORDIC EXPAT SHOP, ikke er i den rigtige tilstand, er NORDIC EXPAT SHOP's ansvar over for kunden begrænset til bestemmelserne i disse generelle vilkår og betingelser som angivet i artikel 10.
 2. Hvis en producent af de leverede produkter er ansvarlig for følgeskader, er NORDIC EXPAT SHOPs ansvar begrænset til udskiftning af produkterne eller en fuld refusion af købsprisen.
 3. Kunden er personligt ansvarlig for sit valg af produkter og registreringen heraf. NORDIC EXPAT SHOP er ikke ansvarlig, når der opstår skader på grund af forsæt, fejl eller skyldig adfærd eller på grund af uagtsom eller ukorrekt brug af kunden.

Artikel 17 Force majeure

 1. I tilfælde af force majeure ved siden af NORDIC EXPAT SHOP forbeholder NORDIC EXPAT SHOP retten til at suspendere udførelsen af leveringsaftalen, så længe disse omstændigheder forbliver, og endda - efter NORDIC EXPAT SHOP's skøn - helt eller delvis opløses leveringsaftalen. I disse generelle vilkår og betingelser betragtes force majeure som de samme omstændigheder som juridisk og juridisk forstået, hvilket betyder enhver ydre årsager - forudseelig eller uforudsigelig - såsom manglende levering fra nogen leverandør eller andre relationer til NORDIC EXPAT SHOP, strejker, (uforudseelig) regeringstiltag, brugerdefinerede håndteringer, (konkrete trusler om) terrorangreb eller krig, brand, naturkatastrofer samt enhver anden situation, hvor NORDIC EXPAT SHOP ikke har nogen endelig kontrol, hvilket får NORDIC EXPAT SHOP til ikke at være i stand til at opfylde dens forpligtelser.
 2. Force Majeure-begivenhed omfatter enhver handling, hændelse, ikke-happening, undladelse eller ulykke uden for vores rimelige kontrol og omfatter især (uden begrænsning) følgende
  strejker, lock-outs eller andre faglige aktioner;
  1. Civil uro, optøjer, invasion, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig (uanset om det er erklæret eller ej) eller trussel eller forberedelse til krig;
  2. Brand, eksplosion, storm, oversvømmelse, jordskælv, nedsynkning, epidemi eller anden naturkatastrofe;
  3. Umulighed af brug af jernbaner, skibsfart, fly, motortransport eller andre offentlige eller private transportmidler;
  4. Umulighed af brug af offentlige eller private telekommunikationsnetværk;
  5. Enhver regerings handlinger, dekreter, lovgivning, regler eller restriktioner.
 3. Hverken NORDIC EXPAT SHOP eller Kunden er forpligtet til at overholde nogen forpligtelse, hvis de forhindres af ovennævnte omstændigheder, hvis disse ikke skyldes fejl, og de holdes ansvarlige hverken ved lov eller ved juridisk handling eller ved almindelig mening.
 4. NORDIC EXPAT SHOP forbeholder sig også retten til at påberåbe force majeure, når omstændighederne - som beskrevet ovenfor - opstår efter NORDIC EXPAT SHOP skulle have opfyldt sine forpligtelser.
 5. I tilfælde af force majeure er NORDIC EXPAT SHOP ikke forpligtet til at kompensere kunden for påløbne omkostninger eller skader.

Artikel 18 Persondata

 1. Ved indgåelse af en leveringsaftale og under udførelsen heraf indsamler NORDIC EXPAT SHOP kundens personlige oplysninger. Disse oplysninger indtastes i dens kundedatabase. Al brug af de oplysninger, der er leveret af kunden, skal ske i overensstemmelse med de gældende danske fortrolighedslove. I Databeskyttelse for NORDIC EXPAT SHOP findes der en detaljeret beskrivelse af, hvordan NORDIC EXPAT SHOP behandler en kundes personlige oplysninger, og hvordan nogen kan få adgang til disse oplysninger, eller hvordan nogen kan gøre indsigelse mod brugen af disse oplysninger.

Artikel 19 Stridigheder

 1. Dommeren i byretten for forretningsstedet for NORDIC EXPAT SHOP er yderst kompetent i stridigheder, medmindre stridigheden er udover hans jurisdiktion, og den skal videreføres til landsretten og evt. derefter til Højesteret. Uanset dette forbeholder NORDIC EXPAT SHOP retten til at forelægge enhver stridighed til den ved lov kompetente dommer.

Artikel 20 Gældende lov

 1. Hver leveringsaftale og disse generelle vilkår og betingelser er kun underlagt dansk lov.

Artikel 21 Nul Tolerance Politik

 1. Vores højeste prioritet er at tilbyde dig en gnidningsfri shoppingoplevelse, og vores engagerede team vil med glæde hjælpe dig. For at sikre en respektfuld atmosfære er det bydende nødvendigt, at vores medarbejdere til enhver tid modtager en høflig og respektfuld behandling.
 2. Vi håndhæver en streng nul tolerance politik over for enhver form for truende eller krænkende adfærd. Hvis vores medarbejdere møder sådan adfærd, vil de udsende en høflig advarsel. Hvis forseelsen fortsætter, vil de omgående afslutte samtalen og blokere for yderligere kommunikation.